PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Joniškio Jono Avyžiaus viešoji biblioteka pagal „Bibliotekos pažangai 2“ projektą ir jų rengiamą iniciatyvą „Atrask vaikystės biblioteką“ nuo 2014 m. turi savo globėją. Ja tapo Joniškio rajono garbės pilietė, Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, Šv. Kazimiero ordino narė, kraštietė Sofija Jonaitytė.

Užsimezgęs gražus ryšys tarp bibliotekos ir jos globėjos stiprinamas nuolatiniu abipusiu bendravimu. Būtent globėjos iniciatyva 2015 m. kovo mėnesį Joniškyje įvyko knygos „Šv. Kazimiero gerbimas Lietuvoje“ pristatymas ir koncertas Joniškio bažnyčioje. Taip pat jos siūlymu į projektą įtraukėme veiklą - virtualųjį vienos knygos skaitymą su kitų miestų rajonais – jos siūlymu A. de Saint Exupery „Mažąjį princą“ ir gavom šiam projektui finansavimą. Pati S. Jonaitytė visada pasirūpina, kad mūsų biblioteką pasiektų leidinys „Bravissimo“, kuriuo mūsų skaitytojai labai džiaugiasi. Ryšys palaikomas ir bendraujant telefonu: globėja gana dažnai paklausia ar nereikia kokios pagalbos, pasikalba apie knygas ir skaitymą. Atvykusi į Joniškį visada apsilanko bibliotekoje.

Šiais metais balandžio 29 d. Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę vainikavo susitikimas su S. Jonaityte ir jos knygų lentynos pristatymas. Susitikimo metu bibliotekos globėja dalijosi mintimis apie skaitymo poveikį žmogaus asmenybei, savo mylimas knygas, ypač didžiausias moralines ir dorovines vertybes skleidžiančią A. de Saint Exupery knygą „Mažasis princas“, kurią kaskart vėl skaitydama atranda vis naują prasmę. 

Būdama Šv. Kazimiero ordino narė S. Jonaitytė kalbėjo, kad dorovės idealų reikia semtis iš Lietuvos karalaičio Kazimiero, kunigo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gyvenimo ir veiklos. Sofija paskaitė keletą minčių iš neseniai bibliotekai padovanotos Ramunės Sakalauskaitės knygos apie mons. K. Vasiliauską „Gyvenimas, koks jis buvo“.
Simbolinio susitikimo proga S. Jonaitytei įteiktas bibliotekos globėjos sertifikatas, o globėja padovanojo bibliotekai dar dvi knygas: „Malio ir Kilos nuotykiai“ ir psichologinio žaidimo knygutę „Laimės kelias“.

Už gražią kultūrinę bendrystę, globėjišką veiklą garbiai kraštietei dėkojo rajono mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, rajono tarybos narys Liudas Jonaitis ir kiti joniškiečiai.

Renginį muzikiniais akcentais nuspalvino Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos muzikantai, vadovaujami mokytojos Zitos Gaškauskaitės, ištrauką iš „Mažojo princo“ skaitė bibliotekininkė Rita Mačiukienė.

Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
vyriausioji bibliotekininkė Ieva Lipskienė

Į viršų