PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale 2016 m. gegužės 19 d. vyko teminis vakaras „Prieš 68 metus įvykdyta Didžioji 1948 metų tremtis“.
Pirmiausia tylos minute buvo pagerbti tremtiniai, kurių nebėra tarp gyvųjų.  Po to Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos moksleivės Aleksandra Sofia Otulak it Kotryna Lukošiūtė smuikais atliko Johano Sebastiano Bacho „Adagio“.

Po muzikinės įžangos apie trėmimus ir Didžiąją tremtį, palietusią Lietuvą, taip pat ir Viekšnius, naudodamasis skaidrėmis, dalinosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Mažeikių filialo (Viekšniuose) pirmininkas Teofilis Januškevičius. Jis taip pat  padeklamavo keletą savo kūrybos eilėraščių ir juos padovanojo Stasiui Vėlavičiui ir Reginai Kinčinienei, kuriems šie eilėraščiai dedikuoti.

T. Januškevičius renginio lankytojams pateikė iš įvairių spaudinių surinktą medžiagą apie Lietuvos gyventojų genocidą ir Šatrijos rinktinės Vyčio būrį. Taip pat pristatė knygą „Atmintis, atgimusi paminkluose“, kurioje patalpintos Mažeikių rajone esančių atminimo ženklų, lentų, kryžių, paminklų nuotraukos. O jų yra įvairių ir įvairiose rajono vietovėse. Atminimo ženklų yra Balėnų, Dagių, Milių kaimuose, Viekšnių miestelyje, atminimo lentų yra Mažeikiuose, Sedoje, Tirkšliuose,  kryžių yra Maigų, Daginės kaimo miškuose, Lėlaičių, Purvėnų kaimuose, Mažeikių kapinėse, Nepriklausomybės aikštėje, Mažeikių bažnyčios šventoriuje, Viekšnių miestelio kapinėse, paminklų yra senosiose Sedos miestelio kapinėse, Bukončių, Ukrinų, kaimuose, Viekšnių miestelyje prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir kitur.

Literatė Sniegina Chriščinavičienė padėkojo T. Januškevičiui ir visiems prisidėjusiems, kad šis renginys įvyktų. Pabaigai pamąstymui perskaitė poeto Sigito Gedos eiles „Giesmė apie pasaulio medį“ iš 2001 metais išleistos eilių ir poemų knygos „Sokratas kalbasi su vėju“.

Šis renginys  –  tai viena iš Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“ veiklų. Projektą, kuriame dalyvauja ir Viekšnių filialas, remia Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2“.


Sniegina Chriščinavičienė
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė
Nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės

Į viršų