PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Gegužės pabaigoje vyko „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Kūrybinių idėjų įgyvendinimas judriojoje medijų studijoje“ vykdomo Zarasų viešojoje bibliotekoje, Dusetų Kazimiero Būgos, Salako ir Antalieptės padaliniuose paskutinysis etapas – jaunimo sukurtų informacinių leidybos produktų, susijusių su kultūriniu turizmu, įteikimas verslininkams ir rezultatų pristatymas visuomenei.

Projektu siekta spręsti dvi problemas: jaunimo motyvacijos bei jiems suteikiamų sąlygų kūrybiškumui plėtoti panaudojimo, išreikiant kūrybiškumą per Zarasų kultūrinio turizmo paslaugų viešinimą.
Projekto tikslams įgyvendinti sukurta moderni transportuojama medijų studija paremta medijų informacinėmis technologijomis. Sukurtos naujos paslaugos - skenavimo, maketavimo, montavimo ir spausdinimo, projekto metu orientuotos į smulkųjį verslą, o dabar prieinamos visiems rajono gyventojams. Galimybės kūrybiškumui medijų studijoje didžiulės – galima  nemokamai įrašyti gyvą garsą, kurti muzikos įrašus, montuoti, maketuoti vaizdo filmus, dirbti su vaizdų kūrimo programomis, kurti leidybos produktus, nusiskenuoti dokumentus A3 formato skeneriu, už savikainą spausdinti norimo formato spalvotu plačiaformačiu spausdintuvu įvairiu formatu.
Informacinius leidybos produktus kompiuterinėmis programomis Corel Draw, Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio 88 val. kūrė trisdešimt šeši 14-24 metų amžiaus jaunuoliai iš Zarasų, Dusetų, Salako ir Antalieptės, konsultuojami bibliotekos darbuotojų Rasos Juršienės, Danutės Kiltinavičienės, Donato Merkio ir projekto partnerių – Zarasų meno mokyklos direktorės Sigitos Keršienės ir Zarasų jaunimo centro direktoriaus Romo Dobrovolskio. Jaunuoliai, taikydami IT mokymuose įgytus įgūdžius, sukūrė 3 filmukus ir 37 grafikos darbus – plakatus, skrajutes, lankstinukus, vizitines korteles, kalendorius.
Gegužės pabaigoje Dusetų Kazimiero Būgos, Salako padaliniuose ir Zarasų viešojoje bibliotekoje įvyko projekto baigiamieji informaciniai pramoginiai renginiai, kuriuose dalyvavo Zarasų, Dusetų, Antalieptės ir Salako jaunimo komandos, verslininkai, bendruomenių nariai. Rezultatai pristatyti Zarasų meno mokykloje. Projekto vadovė Zarasų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Jolanta Lementauskienė susirinkusiesiems pristatė projekto įgyvendintus tikslus, pokyčius, įvykusius bibliotekoje vykdant projektą, sukurtas naujas paslaugas. Ji pasidžiaugė, kad veik 90 % dalyvavusių projekte jaunuolių „naujai atrado biblioteką“. Renginių dalyviai susipažino su projekto eiga ir pasiektais rezultatais vizualiai – žiūrėdami sukurtą vaizdo filmuką. „Irkluodamas prieš srovę įvertini savo gebėjimus, mažesnė tikimybė užplaukti ant seklumos, povandeninių akmenų,“ – vaidino režisierės Gražinos Karlaitės teatro studijos jaunuoliai, teatralizuotai pristatydami projekto rezultatus, renginių pagrindiniu simboliu pasirinkę informacijos vandenyną skrodžiantį baltą laivelį. Verslininkus ir renginio dalyvius maloniai stebino teatralizuotas sukurtų informacinių leidybos produktų įteikimas. Visi projekto metu sukurti viešinimo produktų maketai prieinami bibliotekos interneto svetainės www.zarasubiblioteka.lt sukurtoje galerijoje „Jaunimas kuria verslui".
Projekte dalyvavusių jaunuolių - Zarasų jaunimo komandos „Dream team“, Dusetų jaunimo grupės „Gangster‘s Paradise“, Antalieptės jaunimo komandos „Tylioji“ ir Salako „Studentų stropuolių“ grupės - dalyviai sukurtus informacinius leidybos produktus – filmukus, kalendorius, plakatus, skrajutes, vizitines korteles įteikė drąsiesiems vietos verslininkams, nepabijojusiems jaunimo kuriamų eksperimentinių produktų. Verslininkai jaunimui atsidėkojo gėlėmis, suvenyrais, saldumynais, pakvietimu praleisti savaitgalį turizmo sodyboje.
Zarasų viešojoje bibliotekoje vykusiame baigiamajame renginyje dalyvavęs Zarasų savivaldybės meras Nikolajus Gusevas sakė, kad niekada neabejojęs jaunimo veržlumu, imlumu naujovėms.
Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys pasidžiaugė jaunimo gebėjimais, jų sukurtų produktų nauda vystant verslą ir kitas veiklas, papasakojo apie seniūnijoje įgyvendinamus projektus. Salako seniūnijos seniūnas Renius Kisielius ne tik džiaugėsi jaunimo darbais, bet, tikėdamas jų įgytomis kompetencijomis, paprašė jam sukurti vizitinę kortelę.
Visiems jaunimo grupių dalyviams buvo įteikti žinių pažymėjimai, kuriuose įrašyta apie praktiniuose informacinio raštingumo mokymuose įgytas kompetencijas, už kūrybiškumą padovanoti magnetiniai skirtukai ir USB  laikmenos-apyrankės. Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė pasidžiaugė sėkminga projekto pabaiga, padėkojo projekto partneriams, mokyklų kolektyvams ir įteikė padėkas Zarasų Ąžuolo gimnazijos direktoriui Rimantui Bikulčiui ir lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Gitanai Vasalauskienei, projekto partneriams Sigitai Keršienei ir Romui Dobrovolskiui. Didelis ačiū Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Vandai Normantienei ir Salako pagrindinės mokyklos bendruomenei už gražų bendradarbiavimą ir pagalbą, įgyvendinant projekto veiklas.
„Darbai kalba už save!“ – sakė Donatas Kubilius, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatorius, pakviestas įvertinti projekto rezultatų.
Projekto dalyviai ir bendruomenės nariai bibliotekos stogo terasoje vaišindamiesi arbata, kava ir saldumynais, grožėdamiesi Zarasų kraštovaizdžiu, dalijosi patirtais įspūdžiais.
Judriosios medijų studijos įkūrimas suteikė naujų galimybių bibliotekos paslaugų įvairovės plėtrai – sukurtos naujos paslaugos, o jaunimas įgijo naujų kompetencijų, pasitikėjimo savimi.


Projektas finansuojamas Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamo projekto „Bibliotekos pažangai 2“, LR Kultūros ministerijos lėšomis ir Zarasų rajono savivaldybės lėšomis.
Parengė Zina Černovienė, Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė, projekto atstovė viešinimui

Į viršų