PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Birželio 15 d. į Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filiale organizuotą edukacinę programą, skirtą mokyklinio amžiaus vaikams, buvo pakviesti Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centro lankytojai, kuriuos atlydėjo pedagogės Emilija Plastinina ir Dalia Margytė.


Edukacinė programa buvo skirta išsamiai susipažinti su kraštiečių šviesuolių Biržiškų biografijomis, naudojantis bibliotekos įranga ir informaciniais ištekliais, t. y. planšetėmis, kompiuteriais ir enciklopediniais leidiniais. Bibliotekininkė Sniegina Chriščinavičienė vaikams pristatė šalia bibliotekos veikiančią profesorių M. V. V. Biržiškų memorialinę ekspoziciją, trumpai papasakodama apie kiekvieną Biržiškų šeimos narį, supažindino su ten esančiomis knygomis, nuotraukomis bei kitais spaudiniais ir garbingais profesorių apdovanojimais už nuopelnus Lietuvai.
Po to vaikai sugrįžo į biblioteką ir pasiskirstę grupelėmis sėdo prie planšečių, kompiuterių. Jie savarankiškai ieškojo informacijos: vieni – apie Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą, literatūros istoriką Mykolą Biržišką, kiti – apie bibliografą, kultūros istoriką Vaclovą Biržišką, treti – apie matematiką-inžinierių ir jauniausiąjį iš brolių Viktorą Biržišką. Kadangi prie kompiuterių ir planšečių visi netilpo, likusiems pedagogė Emilija Plastinina pasiūlė informacijos paieškoti enciklopedijose. Taip vaikai susipažino su „Visuotine lietuvių enciklopedija“, išmoko ja naudotis ir surado informaciją apie daktarą Antaną Biržišką bei jo žmoną, muzikos mokytoją Elžbietą Biržiškienę. Vaikai, išmokę patys savarankiškai ieškotis reikalingos informacijos, vieni kitus papildydami, apibendrino žinias apie visą Biržiškų šeimą, atmintinas jų šeimai vietas, sužinojo Dr. Antano Biržiškos sveikatos namų atsiradimo istoriją.
Visi renginio lankytojai džiaugėsi, kad paklausti apie Biržiškų šeimą, jau galės išsamiai papasakoti patys, o norintiems žinoti dar daugiau – paaiškinti, kur rasti informacijos.
Viekšnių filialas dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekte „Pažangių technologijų ir laisvalaikio centras“, kurį remia Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai 2. Šis renginys – dar viena iš projekto veiklų.
Sniegina Chriščinavičienė,
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Viekšnių filialo bibliotekininkė
Nuotraukos Snieginos Chriščinavičienės

Į viršų