PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įgyvendinamas projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas". 2015 m. rugsėjo mėn. Garliavos, Jonučių, Piliuonos, Ringaudų, Zapyškio, Ežerėlio, Lapių, Domeikavos bibliotekininkai ir mokytojai mokėsi Lego robotų valdymo programavimo, vaizdo ir garso technologijų ir darbo su planšetiniais kompiuteriais. Iš viso mokymuose dalyvavo 14 bibliotekininkų ir 19 mokytojų.

Mokymų metu buvo naudojama iš projekto lėšų įsigyta IT įranga: Lego robotikos priemonės, planšetiniai kompiuteriai. Projekto tvarumui užtikrinti papildomai įsigyta FLL užduočių laukai. Nuo spalio mėn. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje prasidėjo „Lego robotikos“ bei darbas su planšetiniais kompiuteriais teoriniai-praktiniai užsiėmimai su Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviais.

Bibliotekoje mokymai vyksta pagal INPUT asociacijos parengtas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas: „Lego robotikos“ (pradedantiesiems ir pažengusiesiems), „Vaizdo technologijų“ ir „Darbo su planšetiniais kompiuteriais“. Šioms veikloms įgyvendinti iš projekto lėšų Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įsigijo 15 robotikos komplektų bei 16 planšetinių kompiuterių.

Projektu siekiama ugdyti Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas, taikant IT priemones bei sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliam ir neformaliam ugdymui.

Pagrindiniai projekto partneriai – Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos bendruomenė naujas IT paslaugas – lego robotiką pritaikys formaliame ugdyme: informatikos, matematikos ir fizikos, gamtos mokslų pamokose. Vaizdo technologijų programa bus integruota į dailės, dizaino ir muzikos dalykus.

Bibliotekoje neformalaus popamokinio ugdymo veikloje planuojama apmokyti apie 230 moksleivių. Moksleiviai dirbdami komandose ir dalindamiesi įgyta patirtimi pritrauks naujus dalyvius.

Lego robotikos“ užsiėmimų metu projekto dalyviams buvo pristatytos pagrindinės projekto veiklos. Progimnazijos moksleiviai buvo supažindinti su Lego mokymosi sistema 4C, aptarta robotų atsiradimo ir vystymosi raida, pristatytos FLL (First Lego League) - pasaulinės Lego robotikos varžybos, organizuojami atrankiniai turnyrai Lietuvoje bei konkurso sąlygos, norintiems šiose varžybose dalyvauti.

Užsiėmimų metu moksleiviai žinias įtvirtino atlikdami praktines užduotis – konstravo ir programavo LEGO Mindstorm NXT ir EV3 robotų modelius.

Projekto dalyviai susipažinę su iš projekto lėšų įsigytais Lego robotukais užsiėmimų pabaigoje pasidžiaugė, kad šie iš pažiūros sudėtingi mechanizmai paklūsta valdymui ir jų siunčiamoms komandoms.

Per metus vyksiantį projektą naudotis planšetiniu kompiuteriu turėtų išmokti kiekvienas norintis bibliotekos lankytojas.

Veiklas iš dalies finansuoja Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomas projektas „Bibliotekos Pažangai 2", kuriam lėšas skiria Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Projekto partneriai Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazija ir Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija, Kauno rajono švietimo centras, asociacija „Inovatyvus moksleivių papildomo ugdymo tinklas".

Parengė: projekto koordinatorė Jurgita Bartkevičiūtė

Į viršų