PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

2016 m. lapkričio 10 d. Kauno rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Kultūros ministerijos dalinai finansuoto projekto „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ baigiamasis renginys.

2015 metų vasarą startavusiu projektu, apjungusiu bibliotekas ir mokyklas naujoms veikloms, plėtojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, buvo siekiama ugdyti Kauno rajono moksleivių kūrybines, iniciatyvumo ir technologines kompetencijas, panaudojant informacines technologijas (IT), sudarant sąlygas kokybiškam integruotam formaliam ir neformaliam ugdymui. Šiandien, šio projekto dėka, jau galime pasidžiaugti puikiais veiklos rezultatais ir sukurtomis naujomis paslaugomis viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose.

Įrengus užsiėmimams skirtas erdves ir įsigijus reikalingą kompiuterinę techniką bei programinę įrangą (veikloms įgyvendinti iš projekto lėšų Viešoji biblioteka įsigijo 15 robotikos komplektų bei 16 planšetinių kompiuterių) vyko intensyvus mokymų ciklas. Projekto dalyviams mokymai vyko pagal projekto partnerių: asociacijos Inovatyvaus moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklo (INPUT) parengtas ir Kauno rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo ir sporto skyriaus patvirtintas 4 neformaliojo vaikų švietimo programas: „Lego robotikos“ (pradedantiesiems ir pažengusiesiems), „Vaizdo technologijų“ ir „Darbo su planšetiniais kompiuteriais“. Pirmieji su šiomis naujomis informacinėmis technologijomis ir jų tiksliniu pritaikymu vykusiuose mokymuose susipažino projekte dalyvavę 33 mokytojai ir bibliotekų specialistai, kurie buvo apmokyti dirbti fasilitatoriais. Robotikos programą bibliotekų specialistams ir mokytojams mokymuose padėjo įsisavinti informatikos magistrantė, Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos dėstytoja - Rasa Timukienė. Audiovizualinių priemonių pritaikymo galimybes moksleivių ugdymui atskleidė Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos dėstytoja, medijų filosofijos magistrantė, garso režisierė Milda Drejerienė. KTU Informacinių technologijų departamento el. mokymosi technologijų centro vadovas Gytis Cibulskis su besimokančiaisiais dalinosi žiniomis kaip profesionaliai panaudoti planšetinius kompiuterius mokymo ir mokymosi tikslams.

Įgyvendinant projektą „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ nuo 2015 m. spalio 1 d. vyko formalaus ugdymo užsiėmimai mokyklose pagrindinių projekto partnerių - Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviams ir neformalaus ugdymo ir savirealizacijos užsiėmimai moksleiviams viešojoje bibliotekoje. Dešimt mėnesių vykusių „Lego robotikos“ užsiėmimų metu moksleiviai konstravo LEGO Mindstorm NXT ir EV3 robotų modelius ir naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais gilino programavimo žinias. Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos bendruomenė naujas IT paslaugas – „Lego robotiką“ sėkmingai integravo į formalųjį ugdymą: informatikos, matematikos, fizikos ir gamtos mokslų pamokas. Formalaus ugdymo užsiėmimuose su naujomis informacinėmis technologijomis dalyvavo apie 800 moksleivių, kurie pamokų metu konstruodami ir programuodami robotus susipažino su energijos, jėgos ir greičio sąvokomis, pagrindiniais mechanikos principais, įgavo modeliavimo ir konstravimo įgūdžių. „Vaizdo technologijų“ užsiėmimų dalyviai mokėsi nuotraukų redagavimo, sustabdyto kadro animacijos, filmų montavimo, laidų įgarsinimo ir muzikos kūrimo subtilybių. „Vaizdo technologijų“ programą integravus į dailės, dizaino ir muzikos dalykus Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos moksleiviai įgijo scenarijaus rašymo, kadruotės kūrimo ir trumpametražės trimatės animacijos filmų kūrimo įgūdžių.

Projektas suteikė vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams - pagal „Vaizdo technologijų“ programą informacinių technologijų įgūdžius naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais tobulino ir Kauno rajono Garliavos Vaikų dienos centro 7-16 metų amžiaus moksleiviai, augantys socialinės rizikos šeimose. Atskiros moksleivių grupės į bibliotekoje vykstančius užsiėmimus pagal „Lego robotikos“ (pradedantiesiems ir pažengusiesiems), „Vaizdo technologijų“ ir „Darbo su planšetiniais kompiuteriais“ mokymo programas rinkosi ir šešiuose bibliotekos padaliniuose: Piliuonos, Ežerėlio, Ringaudų, Lapių, Domeikavos, Zapyškio.

Į baigiamąjį renginį pasidžiaugti 18 mėnesių besitęsusio projekto rezultatais atvyko projekto „Bibliotekos pažangai 2“ komandos narės: projektų bendruomenėms narė Loreta Budrytė ir projekto poveikio vertinimo koordinatorė Ieva Dryžaitė, projekto partneriai - Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktorius Jonas Petkevičius, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos ir Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijos mokytojai, KTU Informacinių technologijų departamento el. mokymosi technologijų centro vadovas Gytis Cibulskis ir gausi projekto vykdytojų komanda: viešosios bibliotekos ir šešių jos padalinių darbuotojos ir moksleiviai.

Susirinkusius renginio dalyvius pasveikinusi Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė trumpai apžvelgė projekto įvykdytas veiklas, kalbėjo apie tolimesnes bibliotekos veiklos perspektyvas bei pasidžiaugė sėkminga partneryste su visais 4 projekto partneriais, kurie visą projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo suinteresuoti naujomis formomis vykdyti moksleivių formalų ir neformalų švietimą mokyklose ir už jos ribų bei tobulinti mokytojų kompetenciją dirbti su naujausiomis informacinėmis technologijomis. Projekto pasiekimus, projekto kiekybinius ir kokybinius rezultatus pristatė viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jurgita Bartkevičiūtė. Mintimis apie vykdytą su viešąją biblioteka projektą ir bendradarbiavimo galimybes ateityje pasidalino projekto partneriai - Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktorius Jonas Petkevičius ir KTU Informacinių technologijų departamento el. mokymosi technologijų centro vadovas - Gytis Cibulskis. Kaip teigė dauguma pasisakiusiųjų, vienas svarbiausių projekto rezultatų - didžiulis moksleivių susidomėjimas informacinėmis technologijomis ir jų taikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme patraukliu būdu padėjo ne tik mokytojams paįvairinti mokymosi procesą, bet ir užtikrino kokybišką ir turiningą moksleivių laisvalaikį. Tačiau šių pasiekimų nebūtų be didelio prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjusių žmonių indėlio. Bibliotekininkų, bibliotekos savanorių ir mokytojų darbo dėka naudotis naujomis IT buvo apmokyta daugiau nei 800 Kauno rajono moksleivių, nuveikta daug kitų ne mažiau svarbių darbų. Pasidžiaugusi projekto rezultatais projekto vykdytojų komanda apdovanojo iniciatyviausius ir labiausiai prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjusius bibliotekos darbuotojus ir mokytojus, pagerbė projekto partnerius ir jaunuosius projekto dalyvius.

Antrojoje baigiamojo renginio dalyje užsiėmimus viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose lankę moksleiviai programavimo įgūdžius demonstravo dalyvaudami parodomosiose robotų sumo varžybose. Renginio dalyviai galėjo stebėti kaip moksleivių sukonstruoti ir užprogramuoti robotai kovoja sumo ringe. Visi šie visiškai autonominiai mechanizuoti „kovotojai“ turėjo užduotį - kuo per trumpesnį laiką išstumti iš ringo savo varžovą. Šis projektas pasibaigė, tačiau laimėjus Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą tęstinį projektą „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“ tiek mokykloje, tiek viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose veiklos sėkmingai plėtojamos ir toliau. Didžiuojamės savo pasiekimais, nes šio projekto dėka išaugęs susidomėjimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir ženkliai padidėjęs naujų lankytojų skaičius atskleidžia neabejotiną šio projekto naudą.

Vyr. bibliotekininkė Regina Vasauskaitė
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Į viršų