PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasirašė įsakymus dėl bibliotekų projektų finansavimo, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“ ir Kultūros ministerijos priemonę „Ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose“.

Remiantis nepriklausomos bibliotekų paraiškų vertinimo komisijos išvadomis, dalinis finansavimas suteiktas 32 Lietuvos viešosioms bibliotekoms (>>>>). Projektams skirta 910 997 Eur. Taip pat vertinimo komisijos sprendimu ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ priežiūros komiteto pritarimu yra skirtas papildomas finansavimas bibliotekų projektų bendruomenėms įgyvendinimui.

Net 13 viešųjų bibliotekų gaus papildomą finansavimą ir turės galimybę įgyvendinti teiktas idėjas: Klaipėdos RSVB, Panevėžio MSVB, Alyvaus MSVB, Panevėžio RSVB, Biržų RSVB, Akmenės RSVB, Ignalinos RSVB, Trakų RSVB, Vilkaviškio RSVB, Šiaulių RSVB, Kauno RSVB, Ukmergės RSVB, Kauno MVB. 

Projektu „Bibliotekos pažangai 2“ siekiama paremti kiek įmanoma daugiau naudingų bibliotekų idėjų bendruomenėms. Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo numatyta prisidėti tik prie 30 projektų idėjų, tačiau įvertinę bibliotekų norimą sukurti vertę bendruomenėms bei spręsti jų problematiką pritarta net 45 naujiems bibliotekų projektams. 

Kvietimą teikti paraiškas bibliotekų projektų daliniam finansavimui gauti Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros ministerija paskelbė 2015 metų pradžioje. Iki kovo 6 d. viešosios bibliotekos kartu su partneriais pateikė 57 bendruomenių poreikius atitinkančias paraiškas. Bendra prašomo dalinio finansavimo suma buvo 1 507 578 Eur.

Finansavimą gavę projektai padės stiprinti bendruomenes

Bibliotekų iniciatyvos, kurias iš dalies finansuos projektas „Bibliotekos pažangai 2“ ir Kultūros ministerija, yra orientuotos į bendruomenėms aktualių problemų sprendimą. Ypač daug dėmesio finansavimą gavusiuose projektuose skiriama jaunimui. Viešosios bibliotekos kartu su partneriais sieks didinti atstovaujamų bendruomenių jaunimo užimtumą, skatins prasmingą laisvalaikį. Per praktinius užsiėmimus ir būrelius, kurie bus organizuojami viešosiose bibliotekose, jaunimui bus suteikiama galimybė pajusti išsilavinimo praktinę naudą ir pritaikomumą, realizuoti kūrybines idėjas. Tikimasi, kad įgyvendinus iniciatyvas vaikams ir jaunimui sumažės poreikis beprasmiam laiko leidimui, žalingiems įpročiams, patyčioms, nusikalstamumui. Daug dėmesio bus skiriama ir vyresnio amžiaus bendruomenių narių problemoms. Bibliotekos suteiks senjorams galimybes išmokti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, mokytis užsienio kalbų, dalyvauti laisvalaikio užsiėmimuose, įgyti žinių sveikatingumo, ekologijos ir kitais aktualiais klausimais. Bibliotekos sieks sudaryti sąlygas kartų bendravimui organizuodamos bendras veiklas, į kurias bus įtraukiami senjorai ir jaunimas. Projektuose numatytos priemonės taip pat turėtų prisidėti prie kitų bendruomenėms aktualių problemų – verslumo skatinimo, nedarbo lygio mažinimo, sėkmingos specialių poreikių grupių integracijos į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, nutolusių bendruomenių atskirties mažinimo.

Bibliotekos įgyvendins inovatyvius sprendimus

Bibliotekų projektuose, kuriuos iš dalies finansuos projektas „Bibliotekos pažangai 2", siūlomos inovatyvios idėjos bendruomenėms aktualioms problemoms spręsti. Numatytos veiklos yra paremtos įvairių informacinių komunikacinių technologijų taikymu. Finansavimą gavusiose paraiškose pabrėžiamas poreikis bendruomenių nariams įgyti naujų žinių ir įgūdžių, todėl bibliotekose bus organizuojami plataus spektro mokymai: IKT, programavimo, 3D grafikos, užsienio kalbų, verslumo, filmų kūrimo, robotikos bei kitų disciplinų. Mokymai bus organizuojami ir bibliotekos darbuotojų kompetencijoms didinti. Projekte „Bibliotekos pažangai 2“ dalyvaujančios bibliotekos taip pat plės siūlomų paslaugų spektrą. Tarp numatytų veiklų yra biblioterapijos užsiėmimai, interaktyvūs edukaciniai žaidimai, įvairūs būreliai, kurie padės gerinti bendruomenės narių socialinius įgūdžius, psichologinę sveikatą, praturtins laisvalaikį. Dalis sėkmingas paraiškas pateikusių bibliotekų ketina organizuoti edukacinių ugdomųjų filmų demonstravimą bibliotekos lankytojams bei nuotolines transliacijas atokiau įsikūrusioms bendruomenėms. Siekdamos pritaikyti bibliotekų infrastruktūrą bendruomenių poreikiams, bibliotekos įsirengs įvairias laboratorijas bei dirbtuves. Kai kurios bibliotekos savo patalpose įrengs kūrybines ir laisvalaikio erdves, kurios padės pritraukti naujų lankytojų. Tikimasi, kad sukurta infrastruktūra bus naudinga ir bibliotekų partneriams, kurie galės išnaudoti įrengtas erdves įvairioms bendruomenei naudingoms veikloms.

Finansavimą gavę bibliotekų projektai leis pagerinti bibliotekų gebėjimus tenkinti bendruomenės poreikius ir sustiprins bibliotekų tinklą Lietuvoje per užmegztas partnerystes su verslu, vietos valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis bibliotekomis. Projektus bibliotekos įgyvendins iki 2016 metų vidurio.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalinį finansavimą bendruomenių projektams įgyvendinti gavusių bibliotekų sąrašą rasite čia >>>>

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. ĮV-293 „Dėl 2015 m. bibliotekų projektų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų“ rasite čia >>>>

Į viršų