PRISIJUNGTI
PRISIJUNGTI

Šiuo metu Asociacija įgyvendina šiuos projektus:

„Viešųjų bibliotekų patirties mainų akademija: gebėjimų stiprinimas Lietuvoje ir užsienio šalyse“.
Dalinį finansavimą – 80 tūkst. Lt skyrė Lietuvos kultūros taryba.

Projekto tikslai:
1.    Trimis kvalifikacijos kėlimo renginiais sudaryti sąlygas Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovaujantiems darbuotojams tobulinti įgūdžius ir gebėjimus inovacijų diegimo srityje, skatinti skleisti gerąją patirtį Lietuvoje ir užsienio šalyse.
2.    Sudaryti sąlygas darbuotojams susipažinti su užsienio viešųjų bibliotekų infrastruktūra, inovacijomis ir mokyti jas pritaikyti veikloje.
3.    Stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Europos šalių viešųjų bibliotekų, skatinti užsienio šalių domėjimąsi Lietuva.

Veiklos:
1 . Įvadinis seminaras „Gerosios patirties sklaida: formos, metodai ir būdai“.
2. Patirties sklaidos konferencija „Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir naujos galimybės“. Dalyvauja Lenkijos viešųjų bibliotekų asociacija.
3. Pažintinis mokomasis patirties sklaidos seminaras-stažuotė „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“. Stažuotė vyks Berlyno, Nicos, Marselio, Liono, Avinjono bibliotekose.

„Viešųjų bibliotekų patirties sklaidos keliai tradicinėje ir virtualioje erdvėse“.
Dalinį finansavimą – 17 tūkst. Lt skyrė LR Kultūros ministerija (Bibliotekų plėtros programa).

Projekto tikslai:
1.    Sudaryti sąlygas viešosioms bibliotekoms tradicinėmis ir virtualiomis priemonėmis skleisti savo gerąją, inovatyviąją gyventojų skaitmeninės atskirties mažinimo patirtį.
2.    Atkreipti valdžios, visuomenės dėmesį, kaip bibliotekos transformuojasi, keičiasi, sudaryti jiems sąlygas pamatyti pačias įvairiausias bibliotekų sėkmes bei idėjas.
3.    Plėtoti profesinį bendradarbiavimą, skatinti bibliotekų darbuotojų gerąją kolegų patirtį taikyti savo praktinėje veikloje, įgyvendinti vertę kuriančias idėjas ir taip užtikrinti veiklos kokybę, mokymosi visą gyvenimą būtinumą bei bibliotekų darbuotojų kompetencijų plėtrą.

Veiklos:
1.    Reklaminio lankstuko apie Asociacijos veiklą parengimas ir išleidimas.
2.    Virtualios parodos, pristatančios inovatyvias viešųjų bibliotekų veiklas, parengimas.
3.    Patirties sklaidos mugė.

Į viršų